نامه مدبرکل دفتر آموزشکاه های آزاد و مشارکت های مردمی به دکتر لیرای ریاست محترم کانون کشوری درخصوص برطرف کردن شرایط سنی آموزش به کارآموزان زیر  12 سال ....

 

    این تفاهم نامه بین شرکت بیمه کارآفرین به شماره ثبت 200845 به نمایندگی جناب آقای عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل که بیمه گر نامیده می شود از یکطرف و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور به نمایندگی جناب آقایان اله کرم لیراوی رئیس هیئت مدیره وسیداسماعیل سید اشرفی خزانه دار کانون به شماره ثبت 511 که در این تفاهم نامه بیمه گذار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده است .

ماده اول : بیمه گر

شرکت بیمه کارآفرین به نشانی میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر ( بخارست ) – خیابان شفق – شماره 5 به شماره تماس : 88700629 -42563000 که طبق این قرارداد نحوه انجام امور بیمه ای برای اعضای کانون انجمن صنفی کارفرمایی ( آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور ) را به عهده گرفته است .

ماده دوم : بیمه گذار

 کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور به نشانی تهران خیابان آزادی به شماره تلفن : 09167260229که مسئولیت جمع آوری و پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه های صادره برای بیمه شدگان ( موضوع ماده سوم ) را به بیمه گر خواهد داشت .

ماده سوم : بیمه شدگان ( ذینفعان )

عبارتند از : کلیه اعضاء بیمه گذار (آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور )اعم از حقیقی و حقوقی که توسط بیمه گذار برای آنان بیمه نامه های اموال ، اشخاص و مسئولیت خریداری می گردد و عقد بیمه برای آنان منعقد می گردد و ذینفع اصلی بیمه نامه می باشند .

ماده چهارم : حق بیمه

وجهی است که بیمه گذار درقبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه شدگان ، متعهد پرداخت آن است . بیمه شدگان ، از طریق بیمه گذار حق بیمه را در مقابل ایفای تعهدات به بیمه گر پرداخت می نمایند . نحوه پرداخت حق بیمه به این صورت است که بیمه گذار حق بیمه را از بیمه شدگان دریافت و به حساب اعلامی از سوی بیمه گر واریز می نماید و متعهد پرداخت به موقع حق بیمه به بیمه گر است و چنانچه بیمه گذار حق بیمه را به موقع به بیمه گر پرداخت ننماید بیمه گر هیچگونه تعهدی به جبران خسارت در قبال بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد .

 

ماده پنجم : تعهدات بیمه گر

عبارتست از ایجاد شرایط مناسب جهت عرضه و ارائه انواع خدمات بیمه ای از طریق صدور بیمه نامه های ثالث و بدنه اتومبیل اعضاء انجمن ، آتش سوزی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور ، بیمه نامه های اشخاص جهت اعضاء شامل ( بیمه درمان تکمیلی، عمر وحوادث، بیمه عمروسرمایه گذاری )، بیمه مسافرتی برای اعضاء عازم خارج از کشور، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور و یا هر نوع پوشش بیمه ای مورد نیاز بیمه شدگان ، که با رعایت قانون بیمه مصوب سال 1316 و مصوبات شورایعالی بیمه و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه گری می باشد .

ماده ششم : شرایط تفاهم نامه

1- بیمه گر اعلام می دارد ، آمادگی صدور بیمه نامه در زمینه های مختلف بیمه ای برای اعضاء حقیقی و حقوقی معرفی شده از جانب کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور را با اعطای تخفیف به شرح مندرج در این تفاهم نامه خواهد داشت .

 

2-شرایط اعطای تخفیفات از سوی شرکت در میزان حق بیمه و دریافت حق بیمه از اعضاء بدین شرح می باشد .

1-2 : در خصوص بیمه اتومبیل ( شخص ثالث و بدنه ) :

1-1-2 : تخفیف گروهی در رشته بدنه اتومبیل معادل 40درصد ، صفر کیلومتر 20درصد و پرداخت نقدی 10 درصد اعمال خواهد شد . در صورت پرداخت حق بیمه بصورت اقساط، معادل 25درصد نقد و مابقی در 8 قسط متوالی قابل پرداخت می باشد حداکثر سقف تخفیفات به اضافه تخفیفات عدم خسارت 80 درصد می باشد .

2-1-2 : ا تخفیف در رشته شخص ثالث معادل 5/2 درصد است که چه در صورت پرداخت نقدی حق بیمه و چه در صورت پرداخت اقساطی، این تخفیف اعمال می گردد . حداکثر تخفیفات به اضافه تخفیفات عدم خسارت 70 درصد می باشد . در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی اعضاء ، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور متعهد پرداخت اقساط حق بیمه به بیمه گر خواهد بود .

 بیمه گذاران می توانند بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه از تخفیف عدم خسارت حداکثر تا 60 درصد حق بیمه استفاده نمایند و در صورت عدم پرداخت نقدی تا 70 درصد حق بیمه .

3-1-2 : ترتیب پرداخت حق بیمه شخص ثالث در صورت پرداخت اقساط بصورت 25 درصد نقدی و مابقی در 6 قسط می باشد .

4-1-2 : در صورت بروز خسارت اقساط باقیمانده بیمه نامه شخص ثالث و بدنه تبدیل به حال خواهد شد و خسارت پس از کسر حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت می شود .

 

2-2 : در خصوص بیمه نامه آتش سوزی :

1-2-2 : صدور بیمه نامه آتش سوزی و تحت پوشش قراردادن کلیه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور با پوشش های یکسان مطابق درخواست و لیست اکسل ارائه شده توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور شامل : آدرس ، متراژ ، ارزش ساختمان ، اثاثیه و محتویات آموزشگاه ها میباشد .

 2-2-2 : تخفیف گروهی پوشش بیمه های آتش سوزی برای خطرات اصلی ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) وتبعی مطابق نرخ های مصوب جهت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور معادل 70 درصد  می باشد .

3-2-2 : پوشش خطرات تبعی با نرخ های مذکور و تخفیف های فوق الذکر مطابق نرخ های مقرر در آئین نامه های مصوب شورایعالی بیمه خواهد بود .

3-2: در خصوص بیمه نامه اشخاص :

              تخفیف گروهی پوشش بیمه های اشخاص اعضاء حقیقی کانون و کلیه کارکنان رسمی به اتفاق کلیه اعضاء   خانواده تحت تکفل ایشان به شرط حداقل تعداد 1.000 نفر در تاریخ شروع بیمه نامه ها به شرح زیر می باشد :

   1. : بیمه نامه درمان گروهی اعضاء اصلی و کلیه کارکنان ثابت و رسمی اعضاء حقوقی به همراه کلیه افراد خانواده تحت تکفل ایشان با احتساب 10 درصد تخفیف ویژه . در صورت افزایش تعداد بیمه شدگان به بالای 5000 نفر این تخفیف به 15 درصد افزایش می یابد .
   1. : بیمه حوادث انفرادی هر یک از اعضاء معرفی شده از سوی بیمه گذار با احتساب 15 درصد تخفیف ویژه
   1. : بیمه مسافرتی برای مسافرین عازم به خارج از کشور با احتساب 10 درصد تخفیف ویژه
   1. : بیمه حوادث گروهی برای اعضاء حقیقی بیمه گذار برای تعداد حداقل 1000 نفر با احتساب 20 درصد تخفیف ویژه و برای تعداد بالای 5000 نفر 25درصد تخفیف ویژه نیز اعمال می گردد .

بدیهی است:

الف : در خصوص بند 1-3-2 و 4-3-2 تعداد بیمه شدگان می باید در تاریخ شروع بیمه نامه بالغ بر 1.000 نفر باشد .

ب: مستندات مربوطه شامل ( پروانه فعالیت ، در خصوص اثبات عضویت افراد معرفی شده از سوی کانون قبل از تاریخ شروع  هر یک از بیمه نامه های فوق می باید توسط کانون ارائه گردد .

ج : در خصوص بیمه نامه درمان گروهی و حوادث گروهی علاوه بر ارسال مستندات مربوط به عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی لیست اسامی متقاضیان باید به همراه آخرین لیست تامین اجتماعی کارکنان مذکور به تفکیک واحدهای زیر مجموعه کانون در اختیار شرکت بیمه کارآفرین قرار گیرد .

 

 

 

4-2 : در خصوص بیمه نامه مسئولیت :

1-4-2 : تخفیف پوشش مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در صورت تجمیع تعداد حداقل 200 واحد آموزشی با 20% تخفیف علاوه بر 10 درصد نقدی و 20 درصد مدیریتی موافقت می گردد.

تبصره : در خصوص سایر مواردی که در این تفاهم نامه به آنها اشاره نگردیده با توجه به مفاد این تفاهم نامه به صورت توافقی عمل خواهد نمود .

 ماده هفتم  :  

این قرارداد مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در چهار نسخه تنظیم گردیده که هر یک از نسخ حکم واحد را دارد ، و در تاریخ 10/05/97 به مدت دوسال  شمسی تا تاریخ 10/05/99 به امضای طرفین تفاهم نامه رسیده و لازم الاجرا می باشد .

 

                  شرکت بیمه کارآفرین                                       کانون انجمن های صنفی کارفرمایی

                         بیمه گر                                                  آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور 

                                                                                                 بیمه گذار  

پیوست ها:
دانلود این فایل (4_5812124846468891843.pdf)فایل دانلودی قرارداد بیمه کارآفرینی[فایل دانلودی قرارداد بیمه کارآفرینی]167 kB

امروز باید در بخش خصوصی و دولتی با حساسیت ویژه تری به موضوع مهارت آموزی بپردازیم
دکتر پاک سرشت با بیان این که دراین مقطع از وضعیت کشورموضوع مهارت آموزی اهمیت زیادی دارد، افزود: درآینده شاهد کاهش تصدی دولت درحوزه آموزش هستیم و بایددردوبخش دولتی وخصوصی باحساسیت بیشتری به مهارت آموزی بپردازیم.

ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال با بهره گیری از ظرفیت حدود 12 هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه محقق می شود.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور بر بهره گیری از ظرفیت حدود 12 هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در راستای ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، لیراوی، رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور در نشست رونمایی از کمیته های تخصصی و اجرایی کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای که شنبه، بیستم مرداد ماه در محل این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه همه انجمن های کانون صنفی در سطح کشور فعال هستند، گفت: سرنوشت مهارت آموزی بین بخش خصوصی و دولتی گره خورده است.

وی از تشکیل کمیته های 14 گانه در سطح کشور در حوزه آموزش های مهارتی خبر داد و گفت: این کمیته در حوزه فعالیت خود مشکلات را شناسایی و برای رفع آن ها راهکارهای ارائه خواهند کرد.

لیراوی از طراحی طرحی در حوزه مربیان خبر داد و گفت: در این طرح تمام مشکلات مربوط به مربیان از جمله ارتقای مربیان و ... پیگیری خواهد شد.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور  با بیان اینکه طرح ایران مهارت به صورت پایلوت در 8 استان اجرا شده است گفت:  این طرح از مهر ماه سال جاری به تمام مدارس استان ها، از جمله مدارس متوسطه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری در خصوص اجرای این طرح در سطح استان ها جلساتی بین آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استان ها و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای برگزار خواهد شد و تصمیم های مشترکی در خصوص اجری این طرح اتخاذ می شود.

لیراوی با تأکید بر کیفیت بخشی در ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای گفت: بایستی تلاش کنیم در راستای اجرای طرح «ایران مهارت» نیاز مدارس، اولیا مربیان و دانش آموزان را در حوزه مهارت آموزی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: تحقق این امر مهم مستلزم بکارگیری تجهیزات کافی و به روز و مربیان توانمند در ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به دانش آموزان است.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور ضمن تشکر از همکاری خوب سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با این کانون، از تشکیل کارگروه های بیش از هزار نفر خبر داد و گفت: با تشکیل این کارگروه از موازی کاری موسسات غیرمجاز در حوزه آموزش های مهارتی جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی در کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای گفت: با حضور افراد پویا و دلسوز می توانیم شاهد تحولات جدید در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای باشیم.

 

سید اسماعیل سیداشرفی عضوهیئت مدیره کانون کشوری، دربازدید از آخرین روز نمایشگاه الکامپ گفت :

توانمندی ،همتبلند و اوج مسئولیت پذیری درکنار توان بالای مهارتی مربیان  وکارشناسانی که نماینده کانون کشوری و سازمان آموزش فنی حرفه ای در نمایشگاه الکامپ بودند به نمایش گذاشته شد.

سید اشرفی با بیان اینکه یکی از مهمترین رویدادها در بخش فناوری اطلاعات نمایشگاه‌های الکامپ است، گفت : امروزه آموزش های نوین حوزه فناوری اطلاعات از عوامل اصلی رسیدن به اشتغال پایدار است وتوسعه فرهتگ مهارت آموزی ازرسالت های اصلی کانون وسازمان می باشد

وی گفت : با حضور در نمایشگاه الکامپ می توان مردم را با آموزش های مهارت بنیان فنی و حرفه ای آشنا کرد تا بتوانند از طریق آشنایی با آموزش های تخصصی راه خود را برای ادامه مسیر آموزشی زندگی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: در نمایشگاه های الکامپ شاهد ارائه دستاوردهای بزرگی از متخصصان جوان بوده و مطمئنا از نظر دستاورد های علمی ومهارتی پربار خواهد بود.

گفتنی است این نمایشگاه از ۶ تا ۹ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۸ از غرفه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درسالن ۴۱ بازدیدنمایند.

   آموزش مهارتهای کوتاه مدت در حوزه فناوری اطلاعات با هدف توسعه مهارت آموزی درجامعه وبااعطای گواهی حضور توسط کانون کشوری  برای بازدیدکنندگان ازغرفه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برای اولین در نمایشگاه بین المللی الکامپ برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی کانون کشوری، در این نمایشگاه که روز شنبه ششم مرداد ماه ۹۷افتتاح شد ، دوره ها ی آموزشی درقالب گذرمهارتی وکارگاه نیم ساعته طبق زمانبدی انجام شده تشکیل شد .

 

بر اساس این گزارش: کانون کشوری باهمکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای ، دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات را در قالب ۱۳ دوره آموزش های کوتاه مدت مختلف از جمله؛ طراحی آرم ، تولید محتوا ،طراحی سایت ، برنامه نویسی ، بازار یابی و فروش .ساخت تصایر متحرک و.... بصورت رایگان در سالن ۴۱  نمایشگاه بین المللی الكامپ،  به بازدیدكنندگان ارائه می دهد.

 

خدمات مشاوره آموزشی و هدایت شغلی ، تریبون آزاد و مسابقه در زمینه سوالات آی تی نیز  از جمله  فعالیت های دیگر  این غرفه است که  بازدیدكنندگان را با فعالیت های  آموزشگاه های آزاد بیش از پیش آشنا می كند.

 

در ادامه این گزارش امده است : طی روزهای برگزاری نمایشگاه درغرفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای علاوه بر کارگاه های آموزشی ، مسابقاتی درحوزه  آی تی نیزبرگزارو جوایز ارزنده اهدا می شود.

 

شایان ذكراست؛ بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الكامپ از۶ مرداد ماه تا ۹ مرداد ماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درهمایش اختتامیه هیجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت برنقش موثر کانون کشوری برای رسیدن به اهداف و سیاست های سازمان فنی و حرفه ای تاکید کرد.

  به گزارش روابط عمومی کانون کشوری، دکتر علی ربیعی در مراسم اختتامیه هجدهمین مسابقات ملی مهارت که پیش از ظهر روز،شنبه ششم مرداد ماه در وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: به عنوان کسی که سال‌ها در بخش‌های مختلف مسئولیت داشته باید بگویم که برای اینکه بچه‌های ما در آینده چطور زندگی می‌کنند کمتر سیاست و برنامه داشته‌ایم و از طرفی برنامه‌ریزی برای نسلی که در آینده سربلند می‌کند باید از مسائل مهم باشد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انسان‌ها عامل مهم و نقش بنیادین و تعیین‌کننده در جامعه دارند، گفت: ما 23 میلیون نیروی کار در کشور داریم که اگر در هشت ساعت و 30 روز کاری در ماه ضرب کنیم و نتیجه را در 10 ماه یعنی یک سال منهای تعطیلات کنیم بیش از 55 میلیارد ساعت به دست می‌آید که این ثروت یک جامعه است.

 ربیعی تأکید کرد: باید جامعه را رشد دهیم و در دنیایی که ملل مختلف به دنبال پیشی گرفتن از هم هستند باید روحیه‌مان را افزایش دهیم تا عقب نمانیم.

 وی با تأکید بر اینکه نیازمند افرادی با دانش کافی برای کار هستیم، گفت: صرف دانش بدون مهارت ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و ثروت ملی 55 میلیاردی که از آن یاد کردیم با مهارت می‌تواند ثروت ملی باشد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در دو حوزه عرضه و تقاضای مهارت باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد، گفت: در سمت عرضه و در سیستم‌های رسمی تولید دانش رابطه بین آکادمیسین و نیاز جامعه درست نیست و حتی تولید آکادمیسین در برخی موارد نداریم و در تولید تکنسین هم مشکلاتی وجود دارد .

 ربیعی بر قدرتمند کردن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اختصاص منابع مالی متناسب تاکید و اظهارکرد: اتصال سازمان‌های حوزه مهارتی مساله ای مهم است که با شکل‌گیری شورای عالی مهارت به ریاست معاون اول و دبیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مشکلات کاسته خواهد شد.

 وی با اشاره به نقش  موثر کانون کشوری در انجام اهداف سارمان  گفت : دکتر لیراوی رییس کانون کشوری فردی صادق و زحمتکش در جامعه فنی و حرفه ای است و همکاری های ایشان و اعضای کانون در اهداف خانواده مهارت آموزی کشور نقش به سزایی دارد.

 وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید درصدی از GDP کشور را به تربیت تکنسین اختصاص دهیم، گفت: بخشی از هزینه رشد را باید به مهارت اختصاص دهیم و در این عرصه نیاز به همسو شدن بیشتر سازمان‌های مرتبط داریم و با درک این مشکل سعی می‌کنیم در سال 1397 با تشکیل شورای عالی مهارت واحدهای کارآموزی را جنبه جدی‌تری ببخشیم تا از حالت زنگ تفریح بیرون بیاید.

 ربیعی تقاضای مهارت را از دیگر مسائلی دانست که باید بر روی آن کار کرد و در ادامه افزود: متأسفانه با صنعتی و مدرن شدن مفهوم استخدام جای خود را با شغل عوض کرد و در مسیر مهارت ما دچار نوعی اشتباه شدیم. در این عرصه نیز نیازمند تغییرات فرهنگی برای بازیابی مفهوم مهارت هستیم.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید علاوه بر گروه‌های هدف و زنان سرپرست خانوار، معتادان نیازمند بازیابی و غیره سراغ مدرسه‌ها برویم و مهارت‌آموزی را با برنامه‌های مشترکی که با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم داریم را جدی‌تر دنبال کنیم.

 ربیعی معتقد است که در این زمینه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم در شیوه و هم در موضوع مهارت‌‌آموزی باید انعطاف بیشتری داشته باشد.

 

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه در بحث وام روستایی با روستاییان کم مهارت و بی‌مهارت مواجه ایم، گفت: مهارت فقط در عرصه آموزش نیست بلکه مهارت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز معنا می‌یابد و مهارت آموخته از اعتماد به نفس برخوردار می‌شود و آثار اجتماعی و فرهنگی نیز به دنبال دارد.

قابل توجه روسای کانون های استانی جهت تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی کانون کشوری

خواهشمند است فرم پیوست را تا تاریخ 12 اردیبهشت 1397 به دفتر کانون کشوری ارسال نمایند.

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (104-2.pdf)فرم معرفی نمایندگان[ ]77 kB
دانلود این فایل (104.pdf)نامه رسمی ریاست محترم کانون [نامه رسمی ریاست محترم کانون به روسای کانون های استانی]339 kB

 

گزارش جلسه دیداراعضای هیات مدیره کانون کشوری با ریاست سازمان در ابتدای جلسه دکتر جلسه دکتر لیراوی ریاست کانون کشوری ضمن ارائه گزارشی ازروند برگزاری انتخابات کانون اعضای هیات مدیره رامعرفی کردند در ادامه دکتر لیراوی ضمن انتقاد از برخی اعمال سلیقه ها در اجرای مصوبات هیات نظارت مرکزی و عدم هماهنگی و همراهی برخی از مدیران ستادی و استانی با منویات ریاست سازمان و برنامه های کلان و برخی دخالت های بی مورد خواست تا من بعد بجای شعار تعامل شاهد تعامل به معنای واقعی بین دوبال آموزش مهارت سازمان (ادارات کل مراکز)
و آموزشگاه ها باشیم و اکنون که جامعه و نظام به اهمیت مهارت آموزی پی برده اند در تقویت جایگاه جامعه مهارت آموزی تلاش مشترک کنیم.
در ادامه این دیدار آقای حاتم زاده معاون آموزش سازمان ضمن تبریک انتخاب اعضای کانون کشوری گفتند باید دیدگاه مجموعه نسبت به بازار مهارت تغییر پیدا کند
وی افزود تا به حال تمام بخش خصوصی به این بوده که فقط گره های ایجاد شده توسط سازمان و مجموعه دولتی باز شود
آقای حاتم راده ادامه داد :رویکرد جدید ما این است که نقش جدید و بیشتری باید به کانون واگذار شود
معاون آموزش سازمان افزود  در حوزه ایران مهارت باید توجیهی خاص کرد و در کنار این طرح و طرح های مشابه باید به جای خالی آموزشگاه ها در بخش آموزش صنایع توجه ویژه کنیم
در ادامه این دکتر پاک سرشت معاون وزیر و  ریاست سازمان سخنانی ایراد نمودند
ایشان در ابتدا ضمن تبریک انتخاب هیات مدیره پنجم کانون کشوری و آرزوی توفیق و ارتقای جایگاه آموزشگاه ها در حوزه کهارت آموزی کشور خواستار سطح ارتباط بین سازمان و کانون شدند دکتر پاک سرشت گفت رفتار تشکلی در کشور ضعیف است،لذا باید مشارکت حداکثری را در تشکل ها ایجاد کرد،ایشان افزود:کم هیچ فاصله ای بین بخش دولتی و خصوصی نمی بینم اما مشکل مشترک ما این است که جامعه کمتر اهمیت مهارت را درک کرده است
و درحالی که آموزش های رسمی نتوانسته است مشکل جامعه را حل کند تازه جامعه به این موضوع پی برده است، کار آموزش را یک فعالیت اقتصادی دانست

ایشان افزود:
تمام مسائل مهارتی بیت سازمان و آموزشگاه ها مشترک هستند و باید کار مشترک کرد و در همین راستا باید کیفیت آموزش مهارتی را بالا برد تا در رقابت بازار باقی بمانیم و مانند کشورهای موفق و پیشرفته آموزش را هدفمند ارائه نمایم
دکتر پاک سرشت در پایان گفتند انتظار دارم سطح تصمیم گیری ها در هیات نظارت بالا رود و جایگاه این هیات را بعنوان محل تصمیم گیری مشترک بخش دولتی و خصوصی بسیار پر اهمیت و رفیع میدانم.
 

 

 

 

 

 

گالری تصاویر

کمیته نظارت بر عملکردو رسیدگی به شگایات

جلسه مشترک هیات ریسه کانون کشوری و مسئولان سازمان با ریئس کمیسیون اجتماعی مجلس جناب دکتر عزیزی

آذربایجان شرقی میزبان ریاست محترم سازمان جناب دکتر سازگار نژاد

سفر جناب دڪترلیراوے ریاست محترم ڪانون ڪشورے به استان آذربایجان شرقی

حضور ریاست محترم ڪانون ڪشورے در استان همدان

شست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوربا روسای انجمنها وهیئت مدیره کانون، با مدیرکل استان مازندران

نشست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوری با کانون ومدیرکل گستان

نشست هم اندیشی کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای-کردستان 96

دکتر لاریجانی در همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی:     88016099 (021)
شماره دورنگار:     88016099 (021)
سامانه پیام کوتاه:     00000000000
تهران، امیرآباد شمالی، بعد از شهید گمنام،نبش خیابان هفتم
پلاک 1897 ، ساختمان 33  طبقه سوم واحد 13
پست الکترونیک:     info@kanontvto.ir

 

درباره کانون

در سال 1383 پیرو سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت بخش های خصوصی و احاله تصدی گری های دولت به بخش های توانمند غیر دولتی کشور، کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مبادرت به ایجاد تشکیلات سیستماتیک و منسجم نمودند که در این راه مسئولین وقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتخاذ سیاست های حمایتگرانه و پیش برنده، کمک های شایانی نمودند که جا دارد تشکر و سپاس ویژه ای از آن عزیزان داشته باشیم.

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group